Schoolproject Barodia

Sinds 2007 zet onze stichting zich in om kansarme kinderen in en rondom het dorp Barodia (India, deelstaat Rajasthan) onderwijs te bieden. Meisjes en ‘untouchables’ (kastelozen) krijgen hierbij voorrang.

Onderwijs

De kinderen, die normaliter in het huishouden helpen, op het land moeten werken of gediscrimineerd worden op de publieke school, krijgen toegang tot kwalitatief goed onderwijs.

Gezondheid

De kinderen krijgen regelmatig voorlichting over gezondheid, hygiëne en verzorging. Daarnaast wordt hun gezondheid regelmatig gecontroleerd door artsen. Indien nodig worden ze behandeld.

Algemene kennis

De kinderen wordt ook andere kennis en vaardigheden bijgebracht. Zo leren ze koken, groenten verbouwen en fruit telen. Er wordt gesport en gespeeld en aandacht besteed aan cultuur. Zo zijn ze beter voorbereid op de wereld buiten het kleine dorp waar ze opgroeien.

Digitaal

De kinderen hebben thuis geen toegang tot elektronica. Op de school zijn computers en tablets aanwezig waarmee de kinderen wordt geleerd hoe hiermee om te gaan zodat ze ook de digitale wereld leren kennen.

Stichting Barodia Development Fund

Sinds juli 2007 zet onze stichting zich in om kansarme kinderen in en rondom het dorp Barodia (India, provincie Rajasthan) onderwijs te bieden. Meisjes en ´untouchables´ (kastelozen) krijgen hierbij voorrang.De doelstellingen van de stichting zijn:

 • scholing en ontwikkeling van kansarme kinderen in het dorp Barodia en omliggende dorpen, gelegen in de deelstaat Rajasthan, India;
 • het faciliteren van primaire medische zorgverlening ten behoeve van deze kinderen en andere kansarmen in genoemde deelstaat, dit alles op locatie(s) ter beoordeling van en aan te wijzen door het bestuur;
 • het verstrekken van school- en studiebeurzen om bovengenoemde kansarme kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven vervolgonderwijs of een opleiding te volgen.

De belangrijkste taak van de stichting is het verwerven van fondsen om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken. De leiding van de school is geheel in handen van een lokale directie. Bestuur en directie hebben wekelijks overleg over lopende zaken. De school is een particulier initiatief en is financieel en operationeel onafhankelijk van (publieke) subsidies.

De School

De leerlingen

Hoewel het zogenaamde kastenstelsel bij wet officieel is afgeschaft, is de praktijk met name in de plattelandsgebieden anders. Onze leerlingen, die behoren tot deze groep van kasteloze, kansarme kinderen, hebben in de praktijk nauwelijks tot geen toegang tot onderwijs c.q. een opleiding. Niet in de laatste plaats omdat hun ouders weinig tot geen mogelijkheden en/of middelen hebben om hun kinderen naar school te laten gaan. Gemiddeld volgen ongeveer 180 leerlingen jaarlijks onderwijs op de school. Dit is verdeeld over de Kindergarten en de Standards (klassen) 1 t/m 8. Hiermee is onze school een volwaardige Primary School en krijgen onze leerlingen, inclusief Kindergarten, 9 jaar onderwijs.

De lessen

Het eerste schooljaar is in juli 2007 officieel van start gegaan. Er wordt onderricht gegeven in:

 • Hindi
 • Engels
 • Wiskunde
 • Aardrijkskunde
 • Algemene wetenschappen
 • Computerles
 • Hygiëne
 • Handarbeid
 • Landbouw en plantkunde
 • Voeding en Koken
 • Donateurs – de drijvende krachten achter onze stichting

  Barodia Development Fund prijst zich gelukkig met de structurele ondersteuning van een groep enthousiaste donateurs. Zij zijn het die het mogelijk maken om onze belofte aan de kinderen waar te maken. Onze aanpak maakt het mogelijk dat de school een continue toegevoegde waarde heeft voor de kinderen van Barodia en omliggende dorpen. Wij vinden dat een gezonde ambitie hand in hand moet gaan met een gezonde (financiële) planning

  Stichting Barodia Development Fund

  Sinds juli 2007 zet onze stichting zich in om kansarme kinderen in en rondom het dorp Barodia (India, provincie Rajasthan) onderwijs te bieden. Meisjes en ´untouchables´ (kastelozen) krijgen hierbij voorrang.

  Naast onderwijs richten wij ons ook op het faciliteren van primaire medische zorg. De school heeft in het schooljaar 2016-2017 inmiddels ruim 170 leerlingen, verdeeld over een kindergarten en acht standards (‘groepen’). Leerlingen die onze school na standard 8 verlaten, krijgen - als zij door willen leren - van de stichting een beurs. De eerste kinderen verlieten onze school in het nieuwe schooljaar 2013-2014. De school is een particulier initiatief en is financieel en operationeel niet afhankelijk van (publieke) subsidies.  Fiscaal aftrekbaar

  U kunt uw donatie laten vastleggen in een onderhandse akte (‘periodieke gift in geld’). Verreweg de meeste vaste donateurs kiezen voor een donatie van €300 per jaar (€25 per maand). In dat geval is uw donatie fiscaal, dus zonder drempel, integraal aftrekbaar. (Er is dus geen notariële akte nodig). Klik hier voor de in te vullen onderhandse akte. De gegevens die horen bij vraag 4 ontvangt u van ons op aanvraag.

  Doet u mee?

  De kosten in India stijgen elk jaar omdat de economie daar snel groeit. Om de financiële en operationele continuïteit van ons schoolproject te waarborgen zijn we blijvend op zoek naar nieuwe donateurs. Als donateur steunt u de school met een vast bedrag per maand. De donatie is op elk moment stop te zetten. Committeert u zich voor minimaal 5 jaar aan onze stichting (graag!) dan is uw gift bovendien fiscaal aftrekbaar. Uit deze inkomsten worden met name de salarissen van leraren, schoolmaterialen, schooluniformen en het onderhoud van de schoolgebouwen gefinancierd

  Liever bijdragen aan een project?

  Dankzij de incidentele bijdragen van personen en bedrijven die onze stichting een warm hart toedragen, hebben wij al meerdere projecten kunnen financieren. Zoals de aanschaf van wintertruien, sportmaterialen en computers. Ook de aanleg en inrichting van een schoolbibliotheek, moestuin, computerlokaal en keuken. Een belangrijk doorlopend project is het verstrekken van ontbijt, fruit en lunch aan de kinderen. Een gevulde maag maakt leren immers makkelijker.

  Wilt u bijdragen aan een project (b.v. ter ere van uw verjaardag, promotie of huwelijk) of via uw bedrijf, neemt u dan contact op met Merijn Horck (+31 6 52 073 293). Wij denken graag met u mee over een passende bestemming van uw gift.

  Transparantie & verantwoording

  Het bestuur en alle betrokkenen zetten zich onbezoldigd in voor de stichting. Zowel de kosten ratio ‘kosten/baten eigen fondsenwerving’ als de ratio ‘kosten beheer en administratie/baten eigen fondsenwerving’ bedragen over de jaren gemiddeld nog geen 1%. De CBF-norm bedraagt max. 25% respectievelijk max. 5%.

  Een uitgebreide verantwoording vindt u jaarlijks terug in onze openbare jaarrekening.

 • Jaarrekening Stichting Barodia Development Fund 2018
 • Samenstelling bestuur

 • Agnita Bok – Voorzitter
 • Merijn Horck – Secretaris
 • Joost Hesselt van Dinter – Penningmeester
 • Ineke Haeck – Bestuurslid
 • Arjun Mali – Bestuurslid
 • Ons beleid op hoofdlijnen

  School Barodia (standard 1 t/m 8)

  De school is ingericht op een maximumcapaciteit van 200 leerlingen. Meer leerlingen zou een te grote druk op de directie, het lerarencorps en de faciliteiten (o.a. schoolgebouw) geven. De focus ligt op het handhaven van de kwaliteit van het onderwijs, schoolmiddelen, leerkrachten etc. Daarnaast hechten we grote waarde aan de bijscholing van onze leerkrachten.

  Vervolgonderwijs secundair (standard 9 t/m 12)

  Jaarlijks volgt een groeiend aantal leerlingen van onze school vervolgonderwijs in Chaksu (20 kilometer verderop). Dit onderwijs is voor leerlingen gratis (door de overheid gesubsidieerd). Stichting Barodia ondersteunt dit onderwijs door het mogelijk maken van vervoer van en naar de school in Chaksu, schooluniformen en lesmateriaal. Hiervoor zullen in de toekomst meer middelen beschikbaar gesteld moeten worden (o.a. een grotere bus).

  Tertiair onderwijs (universiteit e.a.)

  In 2017 zijn 5 oud-leerlingen van onze school geslaagd voor standard 12, met een gemiddeld cijfer van 8 en hoger. Afgelopen zomer zijn hier opnieuw 6 kinderen bijgekomen. Dit betekent dat zij allemaal in aanmerking kwamen voor een beurs aan een goede universiteit. Elf van onze oud-leerlingen studeren nu aan de universiteit van Jaipur. Voor het bestuur is deze ontwikkeling het bewijs dat de school in Barodia de gewenste verandering voor kinderen kan betekenen. Zonder goed structureel basisonderwijs waren ze nooit zo ver gekomen. De stichting zal indien en waar mogelijk leerlingen ondersteunen om tertiair onderwijs te volgen (o.a. op het gebied van studiekeuze en mentoring). Het ligt echter niet in de lijn der verwachtingen dat de stichting in de toekomst de studiekosten zal gaan betalen voor studenten die niet aan de minimum toelatingsnorm voor een beurs voldoen.